Privacy Policy

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: http://www.rosso.gr.
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε
Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων και επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης, για να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων

Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη hash) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δείτε αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.
Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.
Φόρμα επικοινωνίας
Μπισκότα

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήνετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε λογαριασμό και συνδεθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να καθορίσουμε αν το πρόγραμμα περιήγησης δέχεται cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε «Να θυμάστε», η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το αναγνωριστικό ταχυδρομείου του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.
Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.
Analytics
Με ποιον σας μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας
Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ ‘αόριστον. Αυτό είναι έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια παρακολούθησης, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπό μας (αν υπάρχει), αποθηκεύουμε επίσης τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχουν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή (εκτός από το αν μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές ιστότοπων μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.
Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.
Από όπου στέλνουμε τα δεδομένα σας

Τα σχόλια επισκεπτών μπορούν να ελέγχονται μέσω αυτοματοποιημένης υπηρεσίας ανίχνευσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων.
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας
Επιπλέον πληροφορίες
Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας
Τι διαδικασίες παραβίασης δεδομένων έχουμε στη διάθεσή μας
Ποια τρίτα μέρη λαμβάνουμε δεδομένα από
Ποια είναι η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και / ή ο προσδιορισμός προφίλ με δεδομένα χρηστών
Απαιτήσεις δημοσιοποίησης κανονιστικών ρυθμίσεων

ENGLISH

Who we are

Our website address is: http://www.rosso.gr.

What personal data we collect and why we collect it

Σχόλια

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Πολυμέσα

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select «Remember Me», your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

BULGARIAN

Кои сме ние

Нашият адрес на уебсайта е: http://www.rosso.gr.
Какви лични данни събираме и защо го събираме
Σχόλια

Когато посетителите оставят коментари на сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и низа на агента на потребителския браузър, за да помогнем за откриването на спам.

Анонимният низ, създаден от вашия имейл адрес (наричан още хеш), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да видите дали го използвате. Правилата за поверителност на услугата Gravatar можете да намерите тук: https://automattic.com/privacy/. След като одобрите коментара си, снимката на потребителския ви профил е видима за обществеността в контекста на коментара ви.
Πολυμέσα

Ако качите изображения в уеб сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на уеб сайта могат да изтеглят и извличат данни за местоположението от изображения в уеб сайта.
Формуляри за връзка
Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се включите в запазването на вашето име, имейл адрес и уеб сайт в «бисквитките». Те са за ваше удобство, така че не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставите друг коментар. Тези «бисквитки» ще продължат една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна «бисквитка», за да определим дали браузърът ви приема «бисквитки». Тази «бисквитка» не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.

Когато влезете, ще създадем и няколко «бисквитки», за да запазите информацията за вход и опциите за показване на екрана. Входните «бисквитки» са с продължителност два дни, а «бисквитките» на екрана са с продължителност една година. Ако изберете «Запомни ме», вашето потребителско име ще остане в продължение на две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат премахнати.

Ако редактирате или публикувате статия, в браузъра ви ще бъде запазена допълнителна «бисквитка». Тази «бисквитка» не съдържа лични данни и просто показва идентификационния номер на статията, която току-що сте редактирали. Изтича след 1 ден.
Вградено съдържание от други уебсайтове

Статиите в този сайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и др.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.

Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват «бисквитки», да интегрират допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с вграденото съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате профил и сте влезли в него.
анализ
С кого споделяме вашите данни
Колко дълго ще запазим данните ви

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да може автоматично да разпознава и одобрява коментарите за последващи действия, вместо да ги държи в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове могат да виждат и редактират тази информация.
Какви права имате върху данните си

Ако имате профил на този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите експортиран файл с личните данни, които съхраняваме за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме длъжни да пазим за административни, правни или охранителни цели.
Където изпращаме вашите данни

Коментарите на посетителите могат да се проверяват чрез автоматизирана услуга за откриване на спам.
Вашата информация за контакт
Допълнителна информация
Как защитаваме вашите данни
Какви процедури за нарушаване на данните имаме?
От какви трети страни получаваме данни от
Какви автоматизирани решения и / или профилиране правим с потребителските данни
Правила за оповестяване на регулаторните изисквания в промишлеността